อิทธิพลของการพนันที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้การพนันอยู่รอดในสังคม

ทุกคนมักจะทราบดีกว่าการพนันบาคาร่า sa เป็นสิ่งที่ทำให้คนดีกลายเป็นคนนิสัยก้าวร้าวได้ หรือเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ก็ไม่ทั้งหมด ในสังคมคนเล่นการพนันอีกมุมมองหนึ่งเชื่อว่าไม่มช่ทุกคนที่เล่นเป็นคนไม่ดี การพนันมีหลายรุปแบบล้วนแต่ใครจะเล่นแบบไหน บางคนเล่นเพื่อความสนุก ความตืนเต้น เร้าใจ แต่กลับอีกคนเล่นเป็นอาชีพ เพียงเพราะมีคสามชำนาญในการเล่นถึงขั้นปราบเซียนคู่ต่อสู้ได้เลย คนเล่นพนันบางคนค่อย ๆเพิ่มทักษาพัฒนาการเล่นจากวงเล็กไปสู่วงที่ใหญ่ขึ้นๆ เพิ่มเติมโตในวงการพนันให้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสกลายเป็น “นักพนัน” ในที่สุด การเล่นพนันบอลมีลักษณะแอบแฝงกับการกีฬา ทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ถูกเพ่งเล็ง สามารถอ้างว่าสนใจกีฬามากกว่าเล่นการพนันบาคาร่า sa การพนันเป็นเพียงผลพลอยได้ เป็นส่วนเสริม และที่สำคัญ […]

หนี้ครัวเรือนประเทศไทยทะลุ 90%

ในประเทศไทยพบว่าหนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่ เป็นหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย 34% สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต 28% และมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าหนี้หลากหลาย ทั้งหนี้จากธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีสัดส่วน 72% คิดเป็น 1 ใน 4 ส่วนที่เหลือ อยู่นอกการกำกับดูแลของ ธปท. มาตรการจึงต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะ ธปท. เพียงอย่างเดียว