ทุกคนมักจะทราบดีกว่าการพนันบาคาร่า sa เป็นสิ่งที่ทำให้คนดีกลายเป็นคนนิสัยก้าวร้าวได้ หรือเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ก็ไม่ทั้งหมด ในสังคมคนเล่นการพนันอีกมุมมองหนึ่งเชื่อว่าไม่มช่ทุกคนที่เล่นเป็นคนไม่ดี การพนันมีหลายรุปแบบล้วนแต่ใครจะเล่นแบบไหน บางคนเล่นเพื่อความสนุก ความตืนเต้น เร้าใจ แต่กลับอีกคนเล่นเป็นอาชีพ เพียงเพราะมีคสามชำนาญในการเล่นถึงขั้นปราบเซียนคู่ต่อสู้ได้เลย
คนเล่นพนันบางคนค่อย ๆเพิ่มทักษาพัฒนาการเล่นจากวงเล็กไปสู่วงที่ใหญ่ขึ้นๆ เพิ่มเติมโตในวงการพนันให้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสกลายเป็น “นักพนัน” ในที่สุด การเล่นพนันบอลมีลักษณะแอบแฝงกับการกีฬา ทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ถูกเพ่งเล็ง สามารถอ้างว่าสนใจกีฬามากกว่าเล่นการพนันบาคาร่า sa การพนันเป็นเพียงผลพลอยได้ เป็นส่วนเสริม และที่สำคัญ การพนันที่แทรกมากับกีฬายังถือเป็นการเล่นพนันอีกระดับหนึ่งที่ “ดูเท่ห์” ไม่ได้เล่นเอารวยเหมือนการพนันชนิดอื่นๆ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สังคมไทยขาดประสบการณ์ ทำให้ขาดความเชื่อถือในในการเล่นการพนัน เพราะความขาดสิต การยำคิดย้ำทำ ที่ไม่มากพอ ประกอบการการด่วนตัดสินใจ ตอกย้ำความเชื่อว่า การทำการพนันให้ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสังคม ไม่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม แต่จะให้ผลประโยชน์ส่วนตัวกับนักธุรกิจและนักการเมืองบางกลุ่มบางคนเท่านั้น จนทำให้การพนันอยู่รอดและมีอิทธิพลต่อผู้คนได้มากขนาดนี้